Favorite Comment

Năm 2067 (2020)

Năm 2067 (2020) - Phim Khoa Học Viễn Tưởng Phim 114 Phút. Subject 14, Chronical: 2067. Một nhân viên kỹ thuật bình thường bỗng nhiên được gọi đến tương lai bằng một tín hiệu vô tuyến bí ẩn, anh ta phải rời bỏ người vợ sắp chết của mình để bắt đầu một cuộc hành trình buộc anh ta phải đối mặt với nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của mình, trong nỗ lực thay đổi kết cấu của thực tại và cứu loài người khỏi sự hủy diệt. , , , , ,